LOGOPEEDI/PSÜHHOLOOGI TEENUSE OSUTAMISE AVALDUS

[contact-form to=’[email protected]’ subject=’avaldus logopeed/psuhholoog’][contact-field label=’Soovin%26#x002c; et minu lapsega (lapse ees- ja perekonnanimi)’ type=’name’ required=’1’/][contact-field label=’lapse isikukood’ type=’text’ required=’1’/][contact-field label=’Tegeleks täiendavalt ‘ type=’select’ required=’1′ options=’logopeed,psühholoog’/][contact-field label=’alates (kuupäev)’ type=’text’ required=’1’/][contact-field label=’sovitav kogus’ type=’select’ required=’1′ options=’kord nädalas,kaks korda nädalas,spetsialisti otsusel’/][contact-field label=’lapsevanema ees- ja perekonnanimi’ type=’text’ required=’1’/][contact-field label=’lapsevanema e-mail’ type=’text’ required=’1’/][contact-field label=’Olen teadlik%26#x002c; et logopeedi teenuse kasutamine on tasuline. Raha kantakse MTÜ Edu Valem kontole ja maksmine toimub vastavalt arvele lasteasutuse poolt.’ type=’checkbox’ required=’1’/][/contact-form]

This post is also available in: Английский Эстонский