Alates 01.01.2019 on lasteaiakoha täishind, koos toitlustuse ja planeeritud üritustega 530 eurot.

Toiduraha 95 eurot kuus. Kui laps puudub terve kalendrikuu ja lapsevanem teavitab sellest kirjalikult 1 tööpäev enne lapse puuduma jäämist, siis lapsevanema omaosalustasust arvestatakse maha 95 eurot.

Lasteaiakoha maksumuse (õppemaksu 410 EUR) sisse ei arvestata tegevusi, mis on lisaks Eesti Vabariigi Haridusministeeriumi koolieelse hariduse programmile välja töötatud (inglise keel noorematel lastel, tervendav võimlemine, storytelling). Programmi väliste tegevuste eest tasumine on kohustuslik (25 EUR) ja sisaldub lapsevanema osalustasus. Programmi välise tegevuse maksumus on kinnitatud lasteaia nõukogu poolt. Kehtiva lisateenuste hinnakirjaga saate tutvuda siin https://lasteaed.eraharidus.ee/wp-content/uploads/2013/07/Hinnakiri_01_09_19.pdf

Lapsevanemate poolt tasutava arve kohustuslikud osad:

 • õppemaks, millest arvestatakse maha kohaliku omavalituse toetus
 • täiendavad õppeprogrammi välised tegevused
 • toiduraha
Arvesse võttes omavalitsuste toetusi on lapsevanemate poolt tasutav osa järgmine:
 • Viimsi vald  – omavalitsuse poolne toetus määratakse individuaalselt, sõltuvalt lapse vanusest ja valda registreeritud pereliikmete arvust. Kui laps ei ole saanud  1 . septembri seisuga 4 aastaseks, siis kuni järgmise aasta 31. augustini on lapsevanema omaosalus 90 eurot, millele lisandub õppekavaväliste teenuste kulud 25 eurot ning söögiraha suuruses 95 eurot kokku arve lapsevanema jaoks 210 EUR  kuus  (kui valda on registreeritud ainult üks lapsevanem siis hind selles vanuserühmas on – 370 EUR). Kui laps 1. septembri seisuga sai 4 aastaseks, siis on hind lapsevanemale 270 EUR kuus (kui valda on registreeritud üks lapsevanem siis hind selles vanuserühmas on – 400 EUR).
 • Rae  vald.  Hind lapsevanemale on 200 EUR kuus koos toidurahaga ja 105 EUR ilma toiduta. Alates 01.09.2019saab eralasteasutuse toetust taotleda, kui laps ja vähemalt üks vanem on Eesti Rahvastikuregistri andmetel Rae valla elanikud – sellega laiendatakse võimalike taotlejate ringi, kuna varasemalt pidid olema Rae valla registris mõlemad vanemad ja lapse eelmise aasta 31. detsembri seisuga. Valla poolt on samuti ettenähtud kompensatsioon lapsehoiuteenuse kasutamiseks. Antud juhul sõlmitakse kolmepoolne leping valla, lasteaia ja lapsevanema vahel. Lapsehoiuteenuse lepingu tingimuseks on lapse vanus  – mitte vanem kui 4 aastat. Sellise finantseerimise puhul puudub ajaline piirang, kuid vald ei maksa toetus juulikuu eest st. sellel kuul tasub lapsevanem lasteaiale osutatud teenuse eest täishinna, mis võrdub lasteaiakoha maksumusega  530 EUR. Teistel kuudel lapsevanem tasub 200 EUR mis sisaldab toiduraha kui ka planeeritud üritusi.
 • Jõelähtme vald   – 338 EUR/kuus koos toidurahaga ja 243 EUR ilma toiduta.
 • Harku vald330  EUR/kuus koos toidurahaga ja 250 EUR ilma toiduta.
 • Kiili vald– 198 EUR/kuus koos toidurahaga ja 103  EUR ilma toiduta.
Hind sisaldab: toitlustamist kolm korda päevas, inglise ja eesti keele tunde, muusikalist, loomingulist, üldharivat tegevust ja kõnearendamist, liuvälja kasutamist, osalemist sise – ja väliüritustel.
Täiendavad kulud: 
 • uksekaart – 5 EUR tükk.
 • Lepingu lõpetamisetasu – 55 EUR (lepingu alustamisetasu ja “sissemaks” puudub). Kui leping lõppeb seoses lapse kooliealiseks saamisega, siis lepingu lõpetamise tasu ei võeta.
 • Õhtune hilinemine lapsele järgi tulemisel, peale kella 18.00 – 20 EUR, (pole oluline kas 5 minutit või 60 minutit). Hilinemisel üle 60 minuti on lasteaial õigus pöörduda lastekaitse poole.
 • Vabatahtlik osalemine täiendavates huviringides, mis ei kuulu lasteaia programmi, näiteks vokaal või spordiring. Ringi maksumus tingimusel, et käiakse 2 korda nädalas – 20 eurot kuus. 1 kord nädalas – 10 eurot kuus.
 • Vabatahtlik kollektiivne vanemate poolne sooviavaldus töövihikute ja õppematerjalide soetamiseks (laps töötab nendega ja need jäävad lapsele). Selline ühekordne kulu sõltub õppevahendite maksumusest ja igas vanuserühmas on erinev. Sõimerühmas võib selline tasu puududa.
 • Vabatahtlik kollektiivne vanemate poolne sooviavaldus täiendavateks plaanivälisteks üritusteks, näiteks tsirkus või teatrietendus, mida ei kavandatud kuna puudus nende kohta info ürituste kuuplaani koostamisel.
 • Logopeedi ja psühholoogi teenuse kasutamine, lapsevanema poolse avalduse alusel. Iga aasta nii logopeed kui ka psühholoog teevad plaanipärase laste diagnostika, alates 3 eluaastast. Lapse esmane diagnostika on lasteaiakoha tasu sees. Kui peale spetsialisti poolset diagnostikat tehakse lapsevanemale ettepanek täiendavate seansside läbi viimseks, juhul kui lapsevanem nõustub siis selle eest võetakse lisatasu: logopeediteenuse maksumus – 12 eurot seanss, psühholoog – 18 eurot seanss. 
 • Lapse iseloomustuse koostamine nõudmisel koos spetsialistide poolt tehtud kokkuvõttega (psühholoog ja logopeed), vanempedagoogi ja rühma pedagoogi poolt – 25 eurot.
 • Lapsevanemale nõudmisel iseloomustuse koostamine – 25 еurot.
 • Koolivalmiduskaart – tasuta.
 • Te võite lasteaias käia ka päeva kaup. Ühe päevane lasteaias viibimise maksumus – 35 eurot.
Tuletame Teile meelde, et vastavalt erakooliseadusele (§ 22 lg.6.) õppemaksu suurust võib tõsta kuni 10% kahe õppeaasta vahel. Otsuse õppemaksu tõstmise või muutmata jätmise kohta teeb lasteaia nõukogu iga aasta.
Tuletame meelde, et Edu Valem lasteaed ei tee ümberarvestust lapse puudumisel või kui laps on haige, välja arvatud juhul kui laps puudus terve kalendrikuu ja selle  kohta oli tehtud kirjalik avaldus.
Avaldusi ei võeta vastu tagantjärgi.

This post is also available in: English Russian