Alates 01.09. 2017 on lasteaiakoha täishind, koos toitlustuse ja planeeritud üritustega 485 eurot.
Toiduraha 65 eurot kuus.
Arvesse võttes omavalitsuste toetusi on lapsevanemate poolt tasutav osa järgmine:
 • Viimsi vald  – omavalitsuse poolne toetus määratakse individuaalselt, sõltuvalt lapse vanusest ja valda registreeritud pereliikmete arvust. Kui laps ei ole saanud  1 . septembri seisuga 4 aastaseks, siis kuni järgmise aasta 31. augustini on hind lapsevanemale  169 EUR  kuus  (kui valda on registreeritud ainult üks lapsevanem siis hind selles vanuserühmas on – 327 EUR). Kui laps 1. septembri seisuga sai 4 aastaseks, siis on hind lapsevanemale 225 EUR kuus (kui valda on registreeritud üks lapsevanem siis hind selles vanuserühmas on – 355 EUR).  Kui lapsevanem kasvatab last üksi, siis on lapsevanemal õigus täiendavaks toetuseks Viimsi valla sotsiaalosakonna poolt.  Toetuse saamiseks tuleb pöörduda: Sotsiaaltöö peaspetsialist, Viimsi Vallavalitsus, Nelgi tee 1
 • Rae  vald.  Hind lapsevanemale on 226 EUR kuus koos toidurahaga. Juhime tähelepanu, et laps peab olema valda elanikuks registreeritud hiljemalt eelmise aasta 31. detsember  selleks et saada kompensatsiooni jooksval aastal. Valla poolt on samuti ettenähtud kompensatsioon lapsehoiuteenuse kasutamiseks. Antud juhul sõlmitakse kolmepoolne leping valla, lasteaia ja lapsevanema vahel. Lapsehoiuteenuse lepingu tingimuseks on lapse vanus  – mitte vanem kui 4 aastat. Sellise finantseerimise puhul puudub ajaline piirang, kuid vald ei maksa toetus juulikuu eest st. sellel kuul tasub lapsevanem lasteaiale osutatud teenuse eest täishinna, mis võrdub lasteaiakoha maksumusega  485 еurot. Teistel kuudel lapsevanem tasub 176 еurot,  mis sisaldab toiduraha kui ka planeeritud üritusi.
 • Jõelähtme vald   – 293 EUR/kuus koos toidurahaga
 • Harku vald285  EUR/kuus koos toidurahaga
 • Kiili vald– 185 EUR/kuus koos toidurahaga
Hind sisaldab: toitlustamist kolm korda päevas, inglise ja eesti keele tunde, muusikalist, loomingulist, üldharivat tegevust ja kõnearendamist, liuvälja kasutamist, osalemist sise – ja väliüritustel.
Täiendavad kulud: 
 • uksekaart – 5 eurot tükk. Juhul kui lapsevanem peale lepingu lõpetamist tagastab töökorras uksekaardi siis annab lasteaed 5 eurot kaardi eest tagasi.
 • Lepingu lõpetamisetasu – 55 eurot (lepingu alustamisetasu ja “sissemaks” puudub). Kui leping lõppeb seoses lapse kooliaealiseks saamisega, siis lepingu lõpetamise tasu ei võeta.
 • Õhtune hilinemine lapsele järgi tulemisel, peale kella 18.00 – 20 еurot, (pole oluline kas 5 minutit või 60 minutit). Hilinemisel üle 60 minuti on lasteaial õigus pöörduda lastekaitse poole.
 • Vabatahtlik osalemine täiendavates huviringides, mis ei kuulu lasteaia programmi, näiteks vokaal või spordiring. Ringi maksumus tingimusel, et käiakse 2 korda nädalas – 20 eurot kuus. 1 kord nädalas – 10 eurot kuus.
 • Vabatahtlik kollektiivne vanemate poolne sooviavaldus töövihikute ja õppematerjalide soetamiseks (laps töötab nendega ja need jäävad lapsele). Selline ühekordne kulu sõltub õppevahendite maksumusest ja igas vanuserühmas on erinev. Sõimerühmas võib selline tasu puududa.
 • Vabatahtlik kollektiivne vanemate poolne sooviavaldus täiendavateks plaanivälisteks üritusteks, näiteks tsirkus või teatrietendus, mida ei kavandatud kuna puudus nende kohta info ürituste kuuplaani koostamisel.
 • Logopeedi ja psühholoogi teenuse kasutamine, lapsevanema poolse avalduse alusel. Iga aasta nii logopeed kui ka psühholoog teevad plaanipärase laste diagnostika, alates 3 eluaastast. Lapse esmane diagnostika on lasteaiakoha tasu sees. Kui peale spetsialisti poolset diagnostikat tehakse lapsevanemale ettepanek täiendavate seansside läbi viimseks, juhul kui lapsevanem nõustub siis selle eest võetakse lisatasu: logopeediteenuse maksumus – 8 eurot seanss, psühholoog – 15 eurot seanss. Spetsialisti konsultatsioon (logopeed või psühholoog) – 15 eurot.
 • Lapse iseloomustuse koostamine nõudmisel koos spetsalistide poolt tehtud kokkuvõttega (psühholoog ja logopeed), venempedagoogi ja rühma pedagoogi poolt – 25 eurot.
 • Lapsevanemale nõudmisel iseloomustuse koostamine – 25 еurot.
 • Koolivalmiduskaart – tasuta.
 • Te võite lasteaias käia ka päeva kaup. Ühe päevane lasteaias viibimise maksumus – 30 eurot.
Tuletame Teile meelde, et vastavalt erakooliseadusele (§ 22 lg.6.) õppemaksu suurust võib tõsta kuni 10% kahe õppeaasta vahel. Otsuse õppemaksu tõstmise või muutata jätmise kohta teeb lasteaia nõukogu iga aasta.
Tuletame meelde, et Edu Valem lasteaed ei tee ümberarvestust lapse puudumisel või kui laps on haige, välja arvatud juhul kui laps puudus terve kalendrikuu ja selle  kohta oli tehtud kirjalik avaldus.
Avaldusi ei võeta vastu tagantjärgi.

This post is also available in: English Russian